วิธีตรวจสอบเครื่องสำอาง / เช็คจำนวนวันคงเหลือ วันหมดอายุ

บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และจะฟรีตลอดไปวิธีใช้งาน

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.scancosmetics.com
2. ในหัวข้อที่หนึ่ง (1) ให้พิมพ์ค้นหาและเลือกยี่ห้อ ( Brand ) ของสินค้า ตัวอย่างเช่น Clinique เป็นต้น
3. ในหัวข้อที่สอง (2) ให้พิมพ์รหัสสินค้า ( Batch Code ) รหัสนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ใต้กล่องผลิตภัณฑ์ ( ตัวอย่างตามรูปด้านล่าง คือ H11)4. กดปุ่มตรวจสอบ และดูรายละเอียดผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบ เช่น จำนวนวันคงเหลือ วันหมดอายุ หรือหมายเหตุต่าง ๆ


คำแนะนำ
1. ห้ามใส่บาร์โค้ด (EAN/UPC) และหมายเลขแค็ตตาล็อก (Ref)
2. ระวังสับสนระหว่าง ตัวเลข 0 และตัวอักษร O และ Q, หมายเลข 1 และตัวอักษร I หรือตัวพิมพ์เล็ก L, หมายเลข 6 และตัวอักษร G, หมายเลข 2 และตัวอักษร Z