โปรแกรมเช็คเครื่องสำอาง

ตรวจสอบเครื่องสำอาง Cosmetics Checker จากรหัสการผลิต ตรวจสอบวันหมดอายุ วันคงเหลือ ว่าสินค้าเป็นสินค้าแท้ หรือสินค้าปลอม.

(1) ยี่ห้อสินค้า

(2) รหัสสินค้า


คำแนะนำ
  • ห้ามใส่บาร์โค้ด (EAN/UPC) และหมายเลขแค็ตตาล็อก (Ref)
  • ระวังสับสนระหว่าง ตัวเลข 0 และตัวอักษร O และ Q, หมายเลข 1 และตัวอักษร I หรือตัวพิมพ์เล็ก L, หมายเลข 6 และตัวอักษร G, หมายเลข 2 และตัวอักษร Z