วิธีตรวจสอบเลข อย. ว่าจริงหรือไม่

วิธีตรวจสอบเลข อย. ว่าจริงหรือไม่

ปัจจุบันมีสินค้าหลากหลายอย่าง เกิดขึ้นมามากมาย สำหรับประเทศไทย สินค้าที่ได้มาตรฐาน ที่จะสามารถนำมาอุปโภค บริโภคได้นั้น จะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบของ FDA หรือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่เราเรียกสั้น ๆ กันติดปากว่า อย.


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะแบ่งการตรวจสอบออกเป็น 5 หมวดหมู่หลักคือ


 • ผลิตภัณฑ์อาหาร

 • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

 • ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เช่น น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ เป็นต้น

 • ผลิตภัณฑ์ยา

 • ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์


ทั้ง 5 หมวดหมู่จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อนนำออกไปจำหน่ายในท้องตลาด


วิธีการตรวจสอบเลขสินค้าทั้งหมด

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://porta.fda.moph.go.th/fda_search_all/main/search_center_main.aspx ติ๊กถูกที่ ‘ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด’ หรือเลือกหมวดหมู่ย่อยตามสินค้าที่เราต้องการตรวจสอบ จากนั้นพิมพ์ชื่อสินค้าที่เราต้องการตรวจสอบในช่องค้นหา กดปุ่มค้นหา และเลื่อนลงด้านล่างเพื่อดูผลลัพธ์ 


ข้อมูลที่เราได้รับหลังจากกดค้นหาจะประกอบไปด้วย


 • ประเภทของผลิตภัณฑ์

 • เลขที่ใบอนุญาติ

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาไทย อังกฤษ

 • ชื่อผู้ได้รับอนุญาติ

 • Newcode

 • สถานะของผลิตภัณฑ์


สามารถกดปุ่ม ดูข้อมูลอย่างละเอียดได้ จะได้ข้อมูลเพิ่มเติม คือที่อยู่ของบริษัทผู้ผลิตสินค้า หรือให้บริการ


11 พฤศจิกายน 2564